husvikholmen

Prosjektnytt

Overlevering av leiligheter

Den første uken i april ble leilighetene overlevert til fornøyde kjøpere. Ferdigstillelse av utomhus planlegges i løpet våren 2024. Bryggen på Husvikholmen er oppgradert og klar for å tas i bruk av beboerne. 


11.4.2024

Kranselag på Husvikholmen

Byggearbeidene går fort fremover, og allerede i begynnelsen av oktober var taket tett. Dette ble på tradisjonelt vis markert med kranselag, en tradisjon som strekker seg helt tilbake til 1400-tallet. Omlag 30 personer som har vært involvert i prosjektet var samlet på byggeplassen for å markere denne viktige milepælen. Værgudene spilte også på lag, og markeringen fant sted i strålende høstvær.

Nå når bygget er tett, vil fokuset fremover være på innvendige arbeider, samt på å ferdigstille fasadene. Anleggsgartneren vil også gjennomføre mye av sitt arbeid før vinteren setter inn. 


12.10.2023

Sensommer i Drøbak

Solnedgang i Drøbaksundet.
Alle etasjene er nå oppe og bygget begynner å ta form. Nå venter en høst med hektisk byggeaktivitet. Takkonstruksjonen kommer snart på plass og bygget vil da fremstå med sin særegne form og identitet.

Solid Entreprenør er i full gang igjen etter sommerferien.

Megler inviterer til visning på tomten - ta gjerne kontakt med henne.


1.8.2023

Sommer og feriestemning

Nå er det sommerstemning på Husvikholmen. Bølgeskvulp og hyggelig fugleliv dominerer i vannkanten like utenfor bygge-gjerdet. 

På byggeplass blir det feriestengt to uker i sommer. Deretter fortsetter arbeidene som planlagt mot ferdigstillelse vinter/vår 2024. 

Bryggeanlegget vil bli opprustet før ferdigstillelse av leilighetene. 


Ta gjerne kontakt med megler for visning på byggeplass.


God sommer!


29.6.2022

Status i juni

Prosjektet på Husvikholmen er finansiert av Nordea Bank. Representanter fra banken var med på befaring i råbygget den 15. juni og var godt fornøyde.

Fremdriften er god og gulvdekket i plan tre støpes i disse dager. Snart er bygget reist i full høyde.

Megler inviterer til visning på byggeplass. Muligheten er åpen gjennom sommeren. Ta gjerne kontakt med Kate Sandø (megler) for å avtale tidspunkt. 


20.6.2023

Bader i sol - spektakulær utsikt

USS Gerald R. Ford passerte Drøbak og Husvikholmen i dag. Det ble en liten pause på byggeplass - fin utsiktspost fra terrassen i leilighet 8.


24.5.2023

Bygget reiser seg - fin befaring med arktitekt

Arkitekt Line Stokholm var med på vårt byggherremøte den 20. april. Her stod  bl.a. fasader, solskjerming og fellesarealer på agendaen. Vi legger vekt på gode kvaliteter og god harmoni i farger og materialer både når det gjelder eksteriør og interiør. Line var fornøyd etter sin gjennomgang og likte det hun så under befaringen på bygget. Dette lover veldig bra!!


20.04.2023

Vår i luften og god fremdrift

Oliva Park er i ferd med å ferdigstille sine arbeider i denne fasen. Solid Entreprenør  er nå godt i gang med betongarbeidene. Plan 0 med parkering og hovedinngangsparti er ferdig støpt og gulvnivå for leilighetene er i ferd med å komme opp.
Solid Entreprenør  varsler om god fremdrift i henhold til plan.


10.3.2023

Grunnarbeidene i gang

Grunnarbeidene er godt i gang på Husvikholmen. Arbeidet utføres av Oliva Park.

De graver, pigger og sprenger for å klargjøre for infrastruktur og parkeringskjeller.


5.12.2022

Byggestart er vedtatt

Nå starter grunnarbeidene. 

Forventet ferdigstillelse er i løpet av 1. halvår 2024.


7.11.2022

Totalentreprise inngått med Solid Entreprenør

Det er inngått en totalentreprise med Solid Entreprenør for prosjektet på Husvikholmen 6. Igangsettelsestillatelse er mottatt og gravearbeidene starter i nærmeste fremtid.

7.11.2022


Gammelt blir revet og gir plass for nytt

Vi klargjør for ny bebyggelse på Husvikholmen 6. Det gamle huset vil rives. At som er gjenbrukbart er tatt i bruk, eller gitt bort til gjenbruk i andre prosjekter. Søndag 16.10. var det åpent hus og fri mulighet for å hente gjenbruksgjenstander.

Øvrig bygningsavfall sorteres og det gamle huset vil fjernes fullstendig.

Nå skal det gjøres klart for 9 flotte leiligheter.

17.10.2022