husvikholmen

Prosjektnytt

Vår i luften og god fremdrift

Oliva Park er i ferd med å ferdigstille sine arbeider i denne fasen. Solid Entreprenør  er nå godt i gang med betongarbeidene. Plan 0 med parkering og hovedinngangsparti er ferdig støpt og gulvnivå for leilighetene er i ferd med å komme opp.
Solid Entreprenør  varsler om god fremdrift i henhold til plan.


10.3.2023

Grunnarbeidene i gang

Grunnarbeidene er godt i gang på Husvikholmen. Arbeidet utføres av Oliva Park.

De graver, pigger og sprenger for å klargjøre for infrastruktur og parkeringskjeller.


5.12.2022

Byggestart er vedtatt

Nå starter grunnarbeidene. 

Forventet ferdigstillelse er i løpet av 1. halvår 2024.


7.11.2022

Totalentreprise inngått med Solid Entreprenør

Det er inngått en totalentreprise med Solid Entreprenør for prosjektet på Husvikholmen 6. Igangsettelsestillatelse er mottatt og gravearbeidene starter i nærmeste fremtid.

7.11.2022


Gammelt blir revet og gir plass for nytt

Vi klargjør for ny bebyggelse på Husvikholmen 6. Det gamle huset vil rives. At som er gjenbrukbart er tatt i bruk, eller gitt bort til gjenbruk i andre prosjekter. Søndag 16.10. var det åpent hus og fri mulighet for å hente gjenbruksgjenstander.

Øvrig bygningsavfall sorteres og det gamle huset vil fjernes fullstendig.

Nå skal det gjøres klart for 9 flotte leiligheter.

17.10.2022